Letöltések

Átláthatósági jelentés

A jelentés közzétételéről a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. Törvény („ Magyar Könyvvizsgálati Törvény”) 55.§-ában foglaltak szerint kerül sor, figyelembe véve az Európai Parlament és Tanács 2006. május 17-i 2006/43/EC irányelvét (Audit Irányelv) az egyedi és konszolidált beszámolók könyvvizsgálatáról, mely a Tanács 78/660/EEC és 83/349/EEC irányelveit módosította. 

A törvényi kötelezettségünknek eleget téve közzétesszük az átláthatósági jelentésünket.